top of page

Ochrona danych osobowych jest jednym z najważniejszych zagadnień w sklepie fundesk.pl. Dlatego chcemy poinformować o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych, od 25 maja 2018 roku będzie stosowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Marka-S Sp. Z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Królewskiej 65A/1.

Z Administratorem danych można kontaktować się pisząc na adres e-mail: biurofundeskcom@gmail.com

 

Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

1.zawarcia i realizacji umowy (świadczenia usług)

2.prowadzenia analiz i statystyk oraz na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej

3.sprzedaży produktów usług oferowanych poprzez sklep fundesk.pl

4.prowadzenia działań marketingowych podejmowanych przez sklep fundesk.pl, samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami

5.dochodzenia roszczeń

6.archiwizacji

7.udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski

8.prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa

9. spełniania obowiązku prawnego ciążącego na Marka-S Sp. Z o.o. lub sklepie fundesk.pl.

 

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych może być:

1.udzielona zgoda

2.niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy

3.niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

4.niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielania odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.

 

Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:

1.procesorom w związku ze zleconymi przez sklep fundesk.pl działaniami – np. prowadzeniem księgowości sklepu

2.Podmiotom współpracującym oraz kontrahentom – np. Państwa uwagi co do zamówionego produktu mogą być przekazane jego producentowi lub sprzedawcy

3.firmom kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać przesyłki do Państwa

4.kancelariom prawnym, którym sklep fundesk.pl zlecił np. prowadzenie postępowania

5.podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Państwa dane będą przekazane do państwa trzeciego (np. USA) w związku z prowadzonymi działaniami na FB, Shopify i w związku z tworzeniem profili przy wykorzystaniu Google Analitics.

 

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

1.przepisy prawa, które mogą obligować sklep fundesk.pl do przetwarzania danych przez określony czas (np. ustawa o rachunkowości),

2.okres przez jaki są świadczone usługi, lub jaki wymaga realizacja zamówienia

3.okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora,

4.okres na jaki została udzielona zgoda

Ponadto, informujemy, że mają Państwo prawo do:

1.żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa

2.sprostowania danych,

3.żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,

4.usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,

5.wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych,

6.przeniesienia Państwa danych osobowych.

 

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Sklep fundesk.pl korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Następujące decyzje są podejmowane w sposób zautomatyzowany:

1. profilowanie wykonywane jest w oparciu o posiadane dane, w szczególności takie jak: dane dotyczące świadczonych usług, dane transmisyjne, dane o lokalizacji, informacje pozyskane za pomocą tzw. plików cookies. Chcemy wiedzieć jakie oferty mogą Państwa szczególnie zainteresować, aby nie przegapili Państwo najkorzystniejszych możliwości.

 

Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest niezależna od czasu w jakim Państwo korzystacie z usług, obowiązuje do jej odwołania.

 

Ponadto pragniemy również potwierdzić prawidłowość statusu wyrażonych zgód. Udzielone zgody oznaczają możliwość otrzymywania, na dotychczasowych zasadach, dostosowanych do Państwa potrzeb informacji marketingowych i ofert dotyczących produktów i świadczonych usług od sklepu fundesk.pl i podmiotów trzecich na podany adres e-mail lub numer telefonu, jak również uprawnia do kontaktów telefonicznych. Jeśli Państwo potwierdzają status udzielonych zgód, nie muszą Państwo odpowiadać na tego maila.

 

Jeśli chcą Państwo wycofać udzielone zgody proszę wysłać maila na adres  biurofundeskcom@gmail.com wpisując np. „wycofanie zgód”.

 

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres Administratora z dopiskiem "Dane osobowe" lub do Biura Obsługi Klienta na skrzynkę biurofundeskcom@gmail.com.

 

Z wyrazami szacunku,

Zespół fundesk.pl

Wykorzystanie ciasteczek ("cookies")

Czym są pliki Cookie

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Polityka plików Cookie

1. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego vivaldimeble.pl stosuje się tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego vivaldimeble.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

- dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, - tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, - utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła, - dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

3. W ramach serwisu internetowego możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

- "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu, - pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu, - pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu, - "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp., - "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

5. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym vivaldimeble.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

6. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego fun-desk.com, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z serwisem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?

» Przeglądarka Opera » Przeglądarka Firefox » Przeglądarka Chrome » Przeglądarka Internet Explorer » Przeglądarka Safari

bottom of page